Yasaklı Ürünler

Farmaborsa’da tüm ilaç dışı ürünler için ilan verilebilmekte ve bunların alım ve satımı yapılabilmektedir. Bunların haricinde reçete ile verilmesi zorunlu ilaçların Farmaborsa’da ilanı ve satışı yasaktır. Bunun yanında, sadece reçete karşılığı alınabilen numaralı gözlük ile reçeteli veya reçetesiz ilaç yapımında kullanılan etken ve yardımcı maddelerin de satışı yasaktır. Reçete karşılığı verilmesi gereken veteriner ilaçların satışı da yasak kapsamındadır.


Yukarıda yasaklı olarak sayılan ürünlerin, kullanıcı eczacılar tarafından ilana konması veya satış yapılmak istenmesi halinde, yasaklı ürüne ait ilan derhal kaldırılacak ve bu konuda ilan sahibinin dikkati çekilecektir. Yapılan uyarıya rağmen, ilan sahibinin bu gibi yasaklı ürün satma girşimi devam edecek olursa, Farmaborsa, ilan sahibinin üyeliğini sona erdirme hakkını saklı tutar.


Farmaborsa , yasaklı ürünün ilan veya satışından doğabilecek hukuki ihlallerde sorumluluk almayacağı gibi,ilan sahibinin bu eyleminden doğacak her türlü zararı ilan sahibine rücu etme hakkına sahiptir.

*Karşılaştırılan ilanın min. miad kriteri için kullanılır.